KRM

Kulturhistorisk verdi

Holmeegenessamlingen har kulturhistorisk verdi

Holmeegenes representerer fastfrosset byhistorie, arkitekturhistorie, hagehistorie og politisk historie. I tillegg til bygningene i seg selv, er inventaret av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.

Museum Stavanger forvalter gjenstander og inventar fra Holmeegenes, og Stavanger kommune har ansvaret for restaurering av hovedbygningene på eiendommen samt deler av hagen. Når restaureringen er fullført, er målet at inventaret tilbakeføres til enkeltrom i boligdelen og utgjør en utstilling av boligmiljø fra første halvdel av 1900-tallet.