KRM

Om museet

Holmeegenes ble først bebygd som lystgård av Gabriel Kielland. Eiendommen ble senere overtatt av Axel Chr. Kielland som bygde den store kombinerte forpakterboligen og driftsbygningen som står på eiendommen i dag. I 1890 ble eiendommen solgt ut av familien Kielland, og 1891-1986 var eiendommen eid av brødrene Lunde. I 1896 kjøpte Peder Sandved eiendommen, og etablerte gartneri her.

Året etter overtok Bernt Pedersen eiendommen, og i 1915 overdro han eiendommen og gartneriet til sin sønn Birger Pedersen (f. 1874) som hadde drevet gartneriet siden 1897. Birger Pedersen var eneeier av Holmeegenes frem til sin død i 1954. Pedersen var en meget aktiv lokalpolitiker som kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem for partiet Venstre. Han var også styremedlem i en rekke komiteer og selskaper.

Pr. 2006 var eiendommen et sameie mellom hans døtre Gunhild Pedersen (1/3), Karen Pedersen (1/3), og barna til hans tredje datter, Sidsel Onstad (1/6) og Ole Gjems Onstad (1/6).

Gunhild Pedersen bodde på Holmeegenes helt frem til sin død i 2006, og hun testamenterte sin andel av eiendommen til Ib Omland, en nabo og god venn.

Dødsboet etter Gunhild Pedersen ble representert av advokat Odd Netteland, som henvendte seg til rådmannen i Stavanger kommune med forespørsel om kommunen ønsket å gi et bud på eiendommen. Stavanger kommune vedtok i 2007 å kjøpe eiendommen og restaurere den for inntil 15 millioner kroner.

Stavanger Museum fikk oppdraget med å rydde ut og dokumentere alt innbo fra boligen og driftsdelen på Holmeegenes under forutsetningen av at museet fikk eiendomsretten til gjenstandene, fotografiene og arkivaliene som fantes i huset.