KRM

Gjenstander

Holmeegenessamlingen består av gjenstander av kulturhistorisk verdi.

Holmeegenes representerer fastfrosset byhistorie, arkitekturhistorie, hagehistorie og politisk historie.

I tillegg til bygningene i seg selv, er inventaret av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.

Vi jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstandsdatabasen på digitaltmuseum.no, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare.

Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.