KRM
Utstilling

Holmeegenes

Fra lystgård til gartneri

Holmeegenes i Stavanger ble bygd som lyststed på 1860-tallet, med en kombinert bolig- og driftsbygning etter danske forbilder, og fra 1890-tallet ble eiendommen drevet som gartneri. Eiendommen og bygningene ble fredet av Riksantikvaren høsten 2005.

Holmeegenes representerer fastfrosset byhistorie, arkitekturhistorie, hagehistorie og politisk historie. I tillegg til bygningene i seg selv, er inventaret av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.

Holmeegenes ble åpnet som museum sommeren 2020.